P.J. Veth

P.J. Veth (1814-1895)

Paul van der Velde

Een Indische liefde

P.J. Veth (1814 – 1895) en de inburgering van Nederlands-Indië

‘Wie niet verbaasd staat over de kenis van prof. Veth heeft geen verstand van kennis’, zei Multatuli. P.J. Veth was de ontdekker van Multatuli en zelf ook een begenadigd pamflettist. Indië-kenner Veth speelde een centrale rol in de vorming van het

Nederlandse indentiteitsgevoel: zonder Nederlands-Indië was het negentiende-eeuwse Nederland ondenkbaar! Paul van der Velde beschrijft het strijdbare leven van Veth en zijn passie om Nederlands-Indië als volwassen partner aanvaard te krijgen. Hij was de schrik van conservatief Nederland en zijn rol in het literarie en politieke milieu was opzienbarend. Hij gold internationaal als een van de meest vooraanstaande geleerden van Nederland. Een Indische liefde geeft een mooi en omvattend beeld van een uitzonderlijke negentiende eeuwer.