Bibliography

Publications

This bibliography of the writings of Haafner strives to be complete. The publications are listed chronologically per language.
If you have any additions or improvements, please do not hesitate to contact Haafner@paulvandervelde.nl

Dutch

‘Iets, over het eiland Ceilon’,  Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen1801, II, 535-538, 566-572, 620-630; 1802, II, 36-46.

‘Dichterlijke beschrijving van den regenmousson, op de kusten van Malabaar en Coromandel; van eene droogte, of dor jaar; en van een vreselijken hongersnood in Bengalen’, Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen 1801, II, 654-662.

Lotgevallen op eene reize van Madras over Tranquebaar naar het eiland Ceilon, Haarlem 1806.

Onderzoek naar het nut der Zendelingen en Zendeling-Genootschappen, Haarlem 1807.Verhandelingen raakende den Natuurlijken en Geopenbaarden Godsdienst uitgegeven door Teyler’s Godgeleerd Genootschap XXII.

‘Verhaal van een vreeselijken hongersnood door de Engelschen in Bengalen verwekt’, Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen 1807, II, 316-325.

Reize in eenen Palanquin, of Lotgevallen en merkwaardige aanteekeningen op eene reize langs de kusten Orixa en Choromandel , Amsterdam 1808. 2 Vols.

Reize te voet door het eiland Ceilon, Amsterdam 1810.

Lotgevallen en vroegere zeereizen van Jacob Haafner, Amsterdam 1820. Edited by C.M.Hafner.

Reize naar Bengalen en terugreize naar Europa, Amsterdam 1822. Edited by C.M.Hafner.
Proeve van Indische Dichtkunde volgens den Ramaijon, Amsterdam 1823. Edited by C.M.Hafner.

Onderzoek naar het nut der Zendelingen en Zendelings-Genootschappen, Amsterdam 1823. Second edition edited by C.M.Hafner.

Lotgevallen op een reize van Madras over Tranquebaar naar het eiland Ceilon, Amsterdam 1826.

Reize te voet door het eiland Ceilon, Amsterdam 1826.

Reize in eenen Palanquin, Amsterdam 1827. 2 vols.

Kampen, N.G. van, Bloemlezing uit Nederlandsche Prozaschrijvers van de zestiende tot de negentiende eeuw (derde deel), Haarlem 1835, 1-44. Selection from Haafners writings.
Reize in eenen palanquin, Amsterdam 1851. This third edition is a reprint of the second edition.

Reize te voet door het eiland Ceilon, Haarlem 1852. Pocket-edition.

Haafner’s reisavonturen, voor jonge lieden bewerkt, Zwolle 1886. Edited by R. Koopmans van Boekeren for a young audience.

Roof en verwoesting van onze koloniën waar liefde en welvaart woonden, Voorburg1940. Edited by E.A.P. Dzur. Reprint of Lotgevallen op eene reize van Madras over Tranquebaar naar het eiland Ceilon.

‘Toestanden in Batavia’, en ‘Regering en beambten op Java’, in: R. Nieuwenhuis (ed.), Wie verre reizen doet. Nederlandse letterkunde over Indonesië van de compagniestijd tot 1870 (Amsterdam 1975), 83-93 – 92-97.

De Werken van Jacob Haafner 1, Zutphen 1992. Edited by J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde. Serie Werken van de Linschoten Vereeniging XCI.

‘Selection of Haafners writings and illustrations’, in: G. Heemskerk, J.A. de Moor, M. Salverda en P.G.E.I.J. van der Velde (eds.), Uit Menschlievendheid zoude ik Barbaar kunnen worden. Reizen in Azië 1770-1830 (Amsterdam 1992), 16-69. Schrijversprentenboek 32.

Verhandeling over het Nut der Zendelingen en Zendelings-Genootschappen, Hilversum 1993. Annotated third edition by J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde.

De Werken van Jacob Haafner 2, Zutphen 1995. Edited by J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde. Serie werken van de Linschoten Vereeniging XCIV.

De Werken van Jacob Haafner 3, Zutphen 1997. Edited by J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde. Serie Werken van de Linschoten Vereeniging XCVI.

De Werken van Jacob Haafner 1, Zutphen 1997. Edited by J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde. Serie Werken van de Linschoten Vereeniging XCI. Second unaltered edition.

‘Jacob Haafner (1754-1809). Lotgevallen en vroegere Zeereizen (fragment)’, in: A. Birney (ed.), Oost-Indische inkt. 400 jaar Indië in de Nederlandse letteren (Amsterdam1998), 47-57.

Jacob Haafner, ‘Klerkenwerk in Negapatnam’ en ‘Moeder mist haar zoon’, in: Vibeke Roeper en Roeloef van Gelder (eds) In dienst van de Compagnie. Leven bij de VOC in honderd getuigenissen (1602-1799) (Amsterdam 2002), 182-183, 277-278. These are translations into modern Dutch of two small parts of Haafner’s book Lotgevallen en vroegere zeereizen van Jacob Haafner volgens deszelfs nagelatene papieren uitgegeven door C.M. Haafner, Amsterdam 1820. They deal with the boredom of the work of a clerk at a VOC factory in India and with the misconceptions about the nature of the Dutch colonies.

Wie onder palmen leeft. De sublieme wereld van Jacob Haafner (1754-1809)(Amsterdam: Bert Bakker 2008). A biography written by Paul van der Velde in which he translated substantial quotes from Haafners 19th century original into contemporary Dutch.

German

Eine Reise vion Madras nach Ceylon, Weimar 1806. Translated by T.F. Ehrmann. Bibliothek der neuesten und wichtigsten Reisebeschreidbungen, Band 3.

Landreise langs der Küste Orixa und Kormandel auf der westlichen Indischen Halbinsel, Weimar 1809. Vertaling van Reize in eenen Palanquindoor T.F. Ehrmann in de Bibliothek der neuesten und wichtigsten Reisebeschreibungen, Band 39.

Landreise langs der Kuste Orixa und Kormandel auf der westlichen Indischen Halbinsel, Wien 1810. Austrian edition of the 1809 Weimar edition.

Fussreise durch die Insel Ceilon, Magdeburg 1816. Translated by J.Chr.L Haken.
‘Berabeite Reisegeschichten von Jacob Haafner’, in: C,A. Fischer (ed.) Die drei Ostindienfahreer, abentheuerliche Reisegeschichten, Leipzig 1817, 5-186. This book contains a summary of Lotgevallen op eene Reize van Madras naar het Eiland CeylonVoetreis door het eiland Ceylon and Reize in eenen Palanquin.

‘Des Hollanders Haafner’s Reise durch Ceilon und langs der Ostkuste von Hindostan’, in: Wilhelm Harnisch (ed.) Die wichtigsten neueren Land- und Seereisen fur die Jugend und andere Leser bearbeitet von Dr. Wilhelm Harnisch 17, Leipzig: Verlag von Gerhard Fleischer 1830. Neue wohlfeile ausgabe. In Commission bei Adolf Frohberger.

‘Berabeite Reisegeschichten von Jacob Haafner’, in: C,A. Fischer (ed.) Die drei Ostindienfahreer, abentheuerliche Reisegeschichten, Leipzig 1817, 5-186. This book contains a summary of Lotgevallen op eene Reize van Madras naar het Eiland CeylonVoetreis door het eiland Ceylon and Reize in eenen Palanquin.

Eine Reise von Madras nach Ceylon; Britischer Raub und Verwüstung Niederländischer Kolonien, Voorburg 1941. German translation of the national socialist edition of E.A.P. Dzur.
Eine Reise von Madras nach Ceylon; Abenteuer zu Lande und auf See, Voorburg 1943. ReprInt of the 1941 edition under a different title.

Reise in einem Palankin. Erlebnisse und Begebenheiten auf einer Reise längs der Koromandelküste Südindiens, Mainz: Gutenbergbuchhandlung 2003. Translated by Thomas Kohl.

Reise nach Bengalen und Rückreise nach Europa, Mainz: Gutenbergbuchhandlung 2004. Translated by Thomas Kohl.

Reise zu Fuß durch die Insel Ceylon, Mainz: Gutenbergbuchhandlung 2004. Translated by Thomas Kohl.

Erlebnisse und frühere Seereisen, Mainz: Gutenbergbuchhandlung 2006. Translated by Thomas Kohl.

Von Madras nach Ceylon, Mainz: Gutenbergbuchhandlung 2006. Translated by Thomas Kohl.

English

Travels on foot through the Island of Ceylon, London 1821. Translated by Sir R. Philips.

‘Haafner’s account of Ceylon’, Ceylon Literary Register V, 1890-1891, 82-85, 91-93, 99-100, 107-109, 114-116. This is an edited version of ‘Notice sur l’Isle de Ceilan’.

A Journey on foot through Ceylon, Colombo 1926-1927. This translation by L.A. Prins en J.R. Toussaint of Reize te voet door het eiland Ceylon appeared as a series in supplements to the following editions of Journal of the Dutch Burgher Union of Ceylon, 15 (1926) 4, 1-14; 16 (1926) 1, 15-37; 16 (1926) 2, 39-72; 16 (1926) 3, 73-119; 16 (1927) 4, 121-142; 17 (1927) 1, 143-167; 17 (1927) 2, 169-185.

Travels on foot through the island of Ceylon, New Delhi 1995. Reprint of the London 1821 edition.

Jacob Haafners’ Description of Mauritius 1786-1787 translated by Rosemary Robson-McKillop in: Paul van der Velde, ‘Champ de Vénus’ on ‘Roller Island’. Jacob Haafner’s description of Mauritius, 1786-1787, Port Louis: The Hassam Toorawa Trust 2004, 14-23. Occasional Paper 6. Societe de l’Histoire de l’Ile de Maurice.

Jacob Haafner’s of Mauritius translated by Rosemary Robson-McKillop in: Shawkat  M. Toorawa (ed.), The Western Indian Ocean. Essays on Island and Islanders, Port Louis: The Hassam Toorawa Trust 2007, 77-90. Occasional Paper 6.

French

Voyages dans la pénninsule occidentale de l’Inde et dans l’ile de Ceilan,Parijs 1811. (2 dln). Translation of Lotgevallen op eene reize van Madras over Tranquebaar naar het eiland Ceilon by M. Jansen. Also contains ‘Notice sur l’Isle de Ceilan’, which is a translation of ‘Iets, over het eiland Ceilon’.

Swedish

J. Haafners Landresa langs med Orixas och Koromandels kuster, Stockholm 1810-1811. Translated from the German Weimar edition by C. Phil. Utterstrom.

Danish

Fodreise igiennem Ceilon, Kobenhavn 1821. Translated by Jacob Riise from the German Magdeburg 1816 edition by J.Chr.L. Haken.